توضیحات پروژه

عملیات اجرایی قطعه اول آبرسانی به واحدهای صنعتی و خدماتی از کانال محمدیه شامل آبرسانی به واحدهای صنعتی و خدماتی از کانال محمدیه شامل خط انتقال آب با لوله فولادی به قطر ۱۰۰۰، ۹۰۰ و ۸۰۰ میلیمتر و به طول کلی ۱۳/۷۸ کیلومتر بر روی شمعهای بتنی از محل کانال محمدیه تا کانال نواب ، احداث سازه آبگیر، شمع ریزی بتنی درجا جهت اجرای خط لوله فولادی در طول ۱۲ کیلومتر در مجاورت رودخانه کن، احداث حوضچه های بتنی شیرآلات، خرید، حمل و نصب شیرآلات شامل شیرهای هوا، تخلیه آب، شیرهای سوزنی، کنترل شکستگی و پروانه ای، خرید، حمل و نصب فلومترهای الکترومغناطیسی، تثبیت بستر رودخانه کن با استفاده از گابیون ، احداث دیوار گابیونی در ساحل رودخانه کن می باشد.