توضیحات پروژه

این پروژه به مساحت تقریبی ۶ هکتار در شهرستان زهک و در محدوده مشرف به روستای کفتارگی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد

با توجه به مشکلات تملک اراضی دو ایستگاه پمپاژ با یکدیگر تجمیع شده و پروژه تبدیل به احداث یک ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۴٫۲ مترمکعب در ثانیه توسط ۲۰ عدد پمپ با ظرفیت های ۹۰۰KW و ۶۳۰KW گردیده است.

احجام کلی پروژه شامل : ۲۷۰۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری ، ۳۵۰۰۰ مترمکعب خاکریزی ، ۱۳۵۰ تن آرماتور بندی ، ۲۳۰۰۰ مترمربع قالب بندی، ۲۷۰۰۰ مترمکعب بتن ریزی ، تهیه و ساخت سوله فولادی به وزن ۶۴۰ تن به همراه تهیه ، ساخت و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی و احداث سرریز آزاد مورد نیاز است.