توضیحات پروژه

پروژه تکمیل عملیات اجرایی واریانت سورکوه محور شلمان-املش درباند چپ شامل عملیات زیرسازی محور،احداث ابنیه فنی و پل محافظ گاز و اجرای لایه های روسازی از کیلومتر ۰۰۰+۰ الی کیلومتر۹۱۶+۲ میباشد.در این پروژه اجرای قشر های غیر آسفالتی شامل(خاکریزی،قشر تقویتی،زیراساس و اساس) و در بخش ابنیه فنی شامل سه عدد آبرو دهانه ۲ متری و یک عدد آبرو دهانه ۶ متری و یک عدد آبرو ۱۰ متری به انجام خواهد رسید.