توضیحات پروژه

عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی F١ تا F4 و F6 روستای گوریه و غلامعلی از توابع شهرستان شوشتر به مساحت ناخالص ۲۲۰۰ هکتار در استان خوزستان واقع شده است.

این پروژه شامل احداث ۳ واحد ایستگاه پمپاژ تحت فشار و حوضچه ذخیره آب ، نصب الکترو پمپ به تعداد ۲۰ عدد ، اجرای شبکه آبیاری تحت فشار پلی اتیلن از سایز ۷۵ میلیمتر تا اقطار ۳۵۵ میلیمتر به مقدار ۶۸۱۲۷۶ متر ، اجرای خطوط انتقال آب GRP از سایز ۴۰۰ میلیمتر تا اقطار ۶۰۰ میلیمتر به مقدار ۸۹۴۶ متر ، بستن شیرآلات خطوط شبکه به تعداد ۴۳۶۷ عدد، بتن ریزی رایزرها و آب پاش ها به تعداد ۲۳۱۲۰ عدد، اجرای حوضچه شیرآلات به تعداد ۱۰۵ عدد، آجرکاری ایستگاه پمپاژ به مقدار ۱۴۶۶ مترمکعب ، عملیات لوله رانی (Pipe Jacking) به متراژ ۱۲۰ متر و احداث ساختمان بهره برداری می باشد.