توضیحات پروژه

پروژه احداث طراحی و ساخت حوضچه شناوری در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس و در محل مجتمع صنایع دریایی شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در استان هرمزگان واقع است. این پروژه شامل طراحی و ساخت حوضچه شناوری به طول ۶۰ متر و عرض ۲۲ متر و عمق مفید ۹/۵ متر و عملیات خاکبرداری به حجم تقریبی ۲۳۰۰۰ مترمکعب و اجرای شمع و عرشه می باشد.