توضیحات پروژه

سد مخزنی کرم آباد و تاسیسات وابسته از نوع خاکی با کاربری ذخیره ای جهت ذخیره سازی آب مازاد باقیمانده حقابه ایران به میزان ۵/۳ مترمکعب بر ثانیه در ضلع جنوبی مخزن سد ارس و در مجاورت روستای کرم آباد در استان آذربایجان غربی احداث خواهد شد. این سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع ۵۳ متر از بستر رودخانه و طول تاج ۱۹۹۱ متر، به حجم کل بدنه ۴/۲ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۵۳/۷ میلیون مترمکعب می باشد.
در این پروژه حدود ۲۸۰۰۰ مترمکعب بتن ریزی ، ۴/۲ میلیون مترمکعب خاکریزی ، ۱۸۰۰۰ متر طول حفاری و تزریق ۲۱۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی پلاستیک ، به همراه تهیه ، حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و ابزار دقیق و تامین و ساخت ساختمان های بهره برداری کارفرما و راه های دسترسی مورد نیاز اجرا خواهد شد.