توضیحات پروژه

عملیات اجرایی پروژه ساماندهی تاسیسات خشکی و دریایی پایانه والفجر بندر بوشهر عبارتند از احداث سازه شناور،دلفین،تهیه و ساختwALK WAYS،احداث پلت فرم،تعمیرات اساسی سازه اسکله رو_رو موجود و انجام عملیات لایروبی می باشد.در این پروژه دلفین و پلت فرم طراحی شده از نوع شمع و عرشه میباشد
در این پروژه ۲۷۶۰ مترطول عملیات ساخت و کوبش شمع فلزی، ۱۳۵ تن آرماتوربندی، ۶۵ تن تعمیر و اصلاح اسکله فلزی، ۲۷ تن ساخت اسکله شناور(پانتون) به انجام خواهد رسید.