توضیحات پروژه

عملیات اجرایی پروژه اراضی پایاب سد گیوی شامل اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و عملیات اجرایی سامانه انتقال آب،تامین،بارگیری،حمل و بار اندازی لوله های فولادی،GRP،پلی اتیلن، شیرآلات و اتصالات به همراه اجرای حوضچه ها و انبیه های فنی مورد نیاز اراضی پایاب سد گیوی می باشد. در این پروژه حدود ۱۳۰۰ تن آرماتور بندی، ۱۷،۰۰۰ مترمکعب بتن ریزی، ۸۰۰ متر طول تونل، ۶۲ کیلومتر تهیه و اجرای خط انتقال فلزی، GRP و پلی اتیلن تهیه و اجرای متعلقات و شیرآلات مورد نیاز اجرا خواهد شد.