توضیحات پروژه

سد مخزنی شوریجه و تاسیسات وابسته واقع در استان خراسان رضوی در فاصله ۱۲۵ کیلومتری شهر مشهد و حدود ۳۰ کیلومتری بخش مرزداران شهرستان سرخس واقع شده است. این سد از نوع خاکی و با هسته رسی قائم با حداکثر ارتفاع ۴۶/۵ متر از بستر رودخانه، طول تاج ۳۷۴ متر و حجم حوضه آبریز ۱۵۶۵۰ کیلومتر مربع برای ذخیره سازی آب رودخانه کشف رود در نزدیکی روستای پل گزی از توابع بخش مرزداران احداث خواهد شد.
در این پروژه در حدود ۱۹،۲۰۰ مترمکعب بتن ریزی ، ۱/۷ میلیون متر مکعب خاکریزی بدنه سد ،۲،۶۰۰ مترمکعب بتن پلاستیک ، ۳۹/۱۹۵ متر طول حفاری و تزریق و ۸۲۱،۰۰۰ کیلوگرم آرماتور بندی به همراه تهیه حل و نصب تجهیزات ابزار دقیق و بخشی از لوله های تجهیزات هیدرو مکانیکال و ساخت و تجهیز ساختمانهای بهره برداری کارفرما و راه های دسترسی مورد نیاز اجرا خواهد شد.