توضیحات پروژه

عملیات اجرایی احداث اسکله هزار تنی بندر اروند کنار در استان خوزستانن ، شامل احداث اسکله به طول حدود ۱۲۰ متر و عرض حدود ۲۵ متر و پل دسترسی آن به طول حدود ۱۱۰ متر و عرض ۱۱ متر که شامل :
-تهیه و کوبش شمع های پیش ساخته بتنی به روش سانتریفیوژ از نوع لوله ای بتنی پیش تنیده به قطر ۶۰ سانتیمتر و طول حدود۹۶۶۰ متر
-تهیه مصالح و اجرای عرشه و دیواره بتنی اسکله و پل دسترسی به صورت ترکیبی از قطعات پیش ساخته و بتن درجا با حجم حدود ۳۳۷۰ متر مکعب
-تهیه و نصب ضربه گیر های استوانه ای به قطر خارج ۷۰۰ میلیمتر و قطر داخلی ۳۵۰ میلیمتر و طول ۲ متر به تعداد ۹۰ عدد
-تهیه و نصب بولارد های چدنی با ظرفیت ۵۰ تن به تعداد ۱۷ عدد .
تهیه و نصب سایر ملحقات اسکله شامل قطعات موانع ترافیکی لبه اسکله (Car-Stopper ) به طول کل ۲۲۰ متر و قطعات محافظ لبه اسکله (Edge-Bumper) به طول ۲۶۴ متر
-تهیه و نصب تجهیزات اطفاء حریق
-تهیه و نصب تاسیسات برق رسانی و روشنایی می باشد.