شرکت نصر قبرس

زمینه فعالیت: صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی

شرکت نصر قبرس بعنوان یکی دیگر از شرکت های اقماری گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه در جهت انجام فعالیت های واردات و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در حوزه های مختلف تاسیس شد.