شرکت آمود کیان پاد

زمینه فعالیت: ساختمانی

اجرای عملیات شهرسازی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور، انبوه سازی، راهسازی، فرودگاه سازی، ساخت بندر، ساخت نیروگاه، ساختمان های صنعتی کارخانجات و پروژه های تاسیساتی، نقشه برداری، نقشه کشی، طراجی، نظارت، اجرا و تسطیح اراضی، خاکبرداری و خاکریزی، تفکیک اراضی، محوظه سازی، زه کشی، جدول گذاری، انجام پیمانکاری و مقاطعه کاری ساختمان، توسعه بخش مسکن و عمران شهزی، محاسبه و نظارت پروژه های ساختمانی، عملیات اجرایی مربوط به ابنیه عمومی و تخصصی، سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در طرح ها و پروژه های مرتبط، واردات، صادرات، خرید و فروش هرگونه معامله زمین، ساختمان، مصالح، ادوات و ماشین آلات ساختمانی.

شرکت آمود کیان پاد در سال ۱۳۹۱ با هدف مشارکت در ساخت و سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و انبوه سازی و بعنوان یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه ثبت گردید.