گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه
ما با تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد و دو دهه تحریه اجرایی بر آنیم تا با بهره گیری از دانش روز، سرمایه گذاری، طراحی و اجرای انوواع پروژه های عمرانی از ...
شرکت آمود کیان پاد
اجرای عملیات شهرسازی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور، انبوه سازی، راهسازی، فرودگاه سازی، ساخت بندر، ساخت نیروگاه، ساختمان های صنعتی کارخانجات و پروژ...
شرکت نصر قبرس
شرکت نصر قبرس بعنوان یکی دیگر از شرکت های اقماری گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه در جهت انجام فعالیت های واردات و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در...
شرکت کشتکاران کیان پاد
کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، صنایع تبدیلی غذایی و بسته بندی و سردخانه ای شامل : زراعت، باغداری، مرغداری، علوفه کاری، تولید بذرنهال، کشت...