انجام کلیه فعالیت های پیمانکاری، مطالعاتی، خدمات فنی و مهندسی و طرح و ساخت عمرانی مشتمل بر رشته های آب، ساختمان، راه، تاسیسات و تجهیزات و بطور ویژه در پروژه های سد سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، راهسازی، تونل سازی و ساختمانی.

شرکت سازآب کیان پاد در سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه در حوزه مهندسی، عمرانی و به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید.

رسالت شرکت :
شرکت سازآب کیان پاد بر آن است تا با بهره گیری از دانش روز، طراحی و اجرای انواع پروژه های عمرانی از قبیل آب و خاک، سد، راه، خطوط انتقال و ساختمان را به انجام رسانده و با استفاده از تکنولوژی مدرن ساخت و مدیریت بهینه منابع (انسانی، مالی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد و مصالح) بعنوان شرکت الگو و دانش محور در سطح ایران و منطقه معرفی گردد.