زمینه های فعالیت

شرکت سازآب کیان پاد

شرکت سازآب کیان پاد در سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه در حوزه مهندسی، عمرانی و به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید.