زمینه های فعالیت

شرکت سازآب کیان پاد

شرکت سازآب کیان پاد در سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه در حوزه مهندسی، عمرانی و به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید. انجام کلیه فعالیت های پیمانکاری، مطالعاتی، خدمات فنی و مهندسی و طرح و ساخت عمرانی مشتمل بر رشته های آب، ساختمان، راه، تاسیسات و تجهیزات و بطور ویژه در پروژه های سد سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، راهسازی، تونل سازی و ساختمانی و … می باشد.