توضیحات پروژهطرح آبیاری و زهکشی ، تجهیز و نوسازی اراضی جفیر (بخشی از نواحی عمرانی ۱ و ۲) در استان خوزستان جزء آبخور رودخانه کارون به مساحت ناخالص ۳۱۰۰ هکتار در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اهواز واقع شده است.

این پروژه به صورت خدمات مهندسی ، طرح و ساخت (EPC) بوده که شامل حدود ۵ کیلومتر کانالت به همراه جاده های سرویس ، ۶۰۰ کیلومتر شبکه زهکشی زیرزمینی ، ۳۵/۵ کیلومتر رهکشی روباز به همراه جاده های سرویس ، تهیه و ساخت ۲ ایستگاه پمپاژ به همراه متعلقات آن ، تجهیز و نوسازی اراضی به وسعت ۳۱۰۰ هکتار ، تهیه و اجرای شبکه آبیاری کم فشار و پرفشار (نوار تیپ و سنتر پایوت) به همراه ابنیه های فنی مورد نیاز می باشد.