توضیحات پروژه

پروژه ایستگاه پمپاژ B طرح آبیاری دشت سیستان در محدوده شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

این پروژه شامل ایستگاه پمپاژ میانکنگی با ظرفیت ۱۱ مترمکعب بر ثانیه واقع در کانال خروجی از چاه نیمه شماره یک مشتمل بر احداث سازه ایستگاه ، سازه آبگیر، تاسیسات سازه ای و تهیه و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق ، ایستگاه زهک با ظرفیت ۵٫۱ مترمکعب بر ثانیه مشتمل بر سازه ایستگاه و سازه آبگیر ، سرریز آزاد بتنی با سازه های حفاظتی سواحل و دریچه های تخلیه در پایین دست ایستگاه زهک می باشد.

احجام کلی این پروژه عبارتند از ۱۷۰۰۰ مترمکعب بتن ریزی ، ۱۵۲۰ تن آرماتوربندی ، ۳۰۶ تن کارهای فولادی سنگین و ۱۵۵۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری و پی کنی .